Vraag 96

Wat is allemaal te zien als straatmeubilair?

In de toelichting op bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat in de toelichting op artikel 2, onderdeel 18 dat dit artikel een samenvoeging is van diverse artikelen uit het oude Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb). De toelichtingen uit het Bblb zijn niet overgenomen, echter deze zijn inhoudelijk gezien nog wel relevant. In het Bblb stond het volgende: “Voorbeelden van deze bouwwerken zijn: zitbanken, plantenbakken en dergelijke.”

Er is geen volledige opsomming te geven van alle bouwwerken die te zien zijn als straatmeubilair. Van ieder bouwwerk dient afzonderlijk beschouwd te worden of deze vergelijkbaar zijn gezien aard en omvang met de genoemde bouwwerken.

Enkele bouwwerken die ons inziens ook straatmeubilair zijn:
- Lantaarnpalen
- palen tbv voorkomen van ramkraken
- palen tbv het ongewenst parkeren
- fietsenrekken

Trefwoorden: Lantaarnpaal, Lantaarnpalen

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.