Vraag 789

Bij bouwen onder kwaliteitsborging is het verplicht een kwaliteitsborger in te schakelen. Wie moet de kwaliteitsborger inhuren?

Inderdaad moet na invoering van de Wkb bij bouwen van een bouwwerk gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Zonder kwaliteitsborger kunt u geen bouwmelding doen en mag u ook niet beginnen met bouwen.


De wet regelt niet wie die kwaliteitsborger moet inhuren. Dus zowel de opdrachtgever als de aannemer of een andere bij de bouw betrokken partij kan de opdrachtgever zijn van de kwaliteitsborger. Voorwaarde is wel dat de kwaliteitsborger die wordt gecontracteerd onafhankelijk is en niet betrokken bij het betreffende bouwproject (anders dan via zijn opdracht als kwaliteitsborger).

Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborging, Kwaliteitsborger worden, Opdrachtgever

Versiedatum: 11-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.